Rólunk

Faipari Innovációs Társaság

Főoldal
Rólunk
Tevékenységünk
Hírek
Kapcsolat
Linkek

Az alapítást motiváló okok között talán a leglényegesebb az önálló szakmai gondolatok befolyásolástól mentes szak fórumának kialakítása volt. A magyar faiparban működnek más szakmai közösségek is [egyesületek, alapítványok, stb.], de azok életét és működését túlzottan befolyásolják alapításuk körülményei és/vagy működésük túlszabályozottsága. Ezért gondolták többen, hogy helye van egy olyan szakmai fórumnak, mely tág teret ad tagjai kezdeményezéseinek és lehetőségeivel támogatja e kezdeményezések megvalósítását. Azt az elvet valósítjuk meg, hogy nincs erősebb és hatásosabb szűrő mechanizmus a kezdeményezők szakmai becsületénél.

A Faipari Innovációs Társaságot 1999 dec.14.-én alapította meg 16 lelkes a faipar és az erdészet iránt elkötelezettséget érző szakember. A Társaságot 2002. aug.12.-én - Egyesületi működési formában – a bíróság bejegyezte.

Az elmúlt évek során Társaságunk klasszikus klubként működött, betartva természetesen a törvény szabta kereteket. E klubélet során számos egyéni kezdeményezést vittünk sikerre elsősorban szakmai konferenciák szervezése és szakkonferenciákon történt aktív részvétel formájában. A 2006-ban megválasztott új vezetőség a szélesebb nyilvánosság elé kívánja tárni Társaságunk munkáját, ezért lépünk az internet segítségével a szakmai közvélemény elé.

Terveink szerint folyamatosan karban tartjuk honlapunkat, és a honlaphoz kapcsolódóan elindítottuk elektronikus folyóiratunkat [www.kurrensfaipar.hu] melyben kizárólag tudományos cikkeket, dolgozatokat, értekezéseket, kívánunk közölni. Nem feledkezünk meg az előttünk járók tudományos munkáiról sem, melyeket digitalizált változatban kívánunk megőrizni az utókor számára. A honlaphoz kapcsolódó „forum-ot is tervezünk, melyen várjuk a szak-mai közélet véleményét, javaslatait, melyekkel munkánkat jobbítani tudjuk.

Külön is szólni kell a Társaságunk elkötelezett környezetbarát hozzáállásáról. Mi azt az elvet valljuk, hogy az ipari folyamatokban résztvevőknek, tekintet nélkül iskolai végzettségükre a napi munka szintjén is környezettudatos életvitelt kell folytatniuk. Ez azt jelenti, hogy minden olyan törekvést, új megoldást támogatniuk kell, mellyel környezetünk terhelése csökkenthető. Továbbá személyesen az egyén szintjén is részvételünkkel támogatni kell azokat a fórumokat, tudományos és népszerűsítő kongresszusokat melyek a környezetvédelemi gondolat társadalmi bázisát növelik.

Társaságunk nyitott a kívülről jövő javaslatok előtt is. Keressen meg minket, hogy javaslatait szabad szellemi légkörben vitathassa meg.

 

Céljainkat az Alapító Okiratban az alábbiak szerint fogalmaztuk meg:

 

A Társaság célja, hogy tagjainak széleskörű, faipar és erdővédelem területén elért eredményeit, valamint a faanyag illetve a meglévő veszélyeztetett erdőállomány iránt érzett elkötelezettség alapján támogassa a faipari innovációs tevékenységet, a fával kapcsolatos kutatási célokat. A Társaság ezen cél elérése érdekében az alábbi feladatokat vállalja:

 

*A magyarországi erdővagyon fokozott hasznosítása faipari célokra a környezetvédelemi szempontok messzemenő figyelembe vételével.

*A faipar alapanyag bázisának kiszélesítése, új – mezőgazdasági típusú- fatermesztési rendszerek kidolgozása és meghonosítása.

*Erdőgazdasági és faipari melléktermékek – elsősorban kémiai és biológiai- hasznosításának kidolgozása és elterjesztése.

*Hazai és külföldi szakkonferenciák szervezésében való közreműködés, illetve hazai és külföldi szakkonferenciákon történő részvétel megszervezése, ezekre a magyar előadók, egyetemi hallgatók, doktoranduszok részvételének megszervezése és anyagi támogatása.

*A Társaság céljaival kapcsolatos publikációk, hallgatói dolgozatok kiadásának elősegítése, szakmai és anyagi támogatása.

*A Társaság elősegíti és népszerűsíti a fa alapanyag felhasználásával készülő különösen nagy hatású művészeti alkotások megismertetését és támogatja létrejöttüket.

 

 

 

 

 

impresszum
vissza az oldal tetejére