Egyesületünket Faipari Innovációs Társaság néven 1999 dec.14.-én alapította meg 16 lelkes a faipar és az erdészet iránt elkötelezettséget érző szakember. Hosszadalmas jogi eljárás után 2002. aug.12.-én - Egyesületi működési formában – a bíróság is bejegyezte. Elnevezésünk időközben többször változott, a jelenlegi ERDÉSZETI és FAIPARI INNOVÁCIÓS EGYESÜLET jól tükrözi tagságunkat és tevékenységi területünket.

     Az alapítást ösztönző okok között talán a leglényegesebb az önálló szakmai gondolatok befolyásolástól mentes szak fórumának kialakítása volt. A magyar faiparban és erdészetben működnek más szakmai közösségek is [egyesületek, alapítványok, stb.], de azok életét és működését túlzottan befolyásolják alapításuk körülményei és/vagy működésük túlszabályozottsága. Ezért gondolták többen, hogy helye van egy olyan szakmai fórumnak, mely klub jelleggel tág teret ad tagjai kezdeményezéseinek és lehetőségeivel támogatja ezen kezdeményezések megvalósítását.

     Az elmúlt évek során Egyesületünk klasszikus klubként működött, betartva természetesen a törvény szabta kereteket. E klubélet során számos egyéni kezdeményezést vittünk sikerre, elsősorban szakmai konferenciák szervezése és szakkonferenciákon történt aktív részvétel formájában. Készült néhány szakmai előterjesztés is, de ezekkel sikertelenül próbáltuk a döntéshozók véleményét befolyásolni. 2006. év fordulópontot jelent Egyesületünk életében. Részt vettünk egy a FAO által finanszírozott tudományos munkában, melynek eredménye széleskörben ismertté vált. A 2006-ban megválasztott új vezetőség a klubéletbe bevonta a szélesebb szakmai közönséget is. Így lehetővé vált tevékenységünk kiterjesztése Indokínára ezen belül elsősorban Vietnámra. Számos szakmai konferencia és közösen megvalósított projekt eredménye gazdagítja a résztvevők szakmai tájékozottságát.

     A legnagyobb hatással munkánkra a szlovák-magyar INTERREG pályázatok sikere volt. A kétnyelvű elektronikus könyvtár ugyan már nem elérhető rajtunk kívülálló okból, de tartalmát és szellemiségét megmentettük. Folyamatban van a SELMEC KINCSE® elektronikus könyvtár megalkotása, mely lefedi az egykori SELMECI AKADÉMIA tudományágainak az idők során felhalmozódott tudományos közleményeit.

     Továbbiakban is folytatni kívánjuk a megkezdett együttműködéseket a szlovák és vietnámi partnereinkkel és mindent megteszünk szeretett szakmánk hazai népszerűsítése érdekében.