Az ERDÉSZETI és FAIPARI INNOVÁCIÓS EGYESÜLET 

a FAIPARI TUDOMÁNYOS ALAPÍTVÁNY [FaTA] 1992-1999 közötti működésének szellemi örököse, tevékenységében annak folytatója. Az 1992-1999 közötti évek lassan történelmi távlatúak, az akkori események dokumentálása és feldolgozása időt vesz igénybe. Terveink szerint még ebben az évben (2020) ezt az oldalt is részletes információval töltjük fel. 

(a szerkesztő)

1992 -ben Apostol Tamás ötletére Dr. Molnár Sándor kezdeményezte a Faipari Tudományos Alapítvány [FaTA] megalapítását. Kezdetben jó ötletnek tűnt, hogy hivatalos Alapítóként a FaTE [Faipari Tudományos Egyesület] kértük fel. Bár a törvény szerint az Alapító nem határozhatja meg a működés mindennapjait, mégis idővel ez történt. Az Alapítvány sok kiváló programján hét év alatt több ezren vettek részt, ezen belül csak a külföldi szakmai konferenciákon és vásárlátogatásokon több mint négyszázan. Az Alapítvány sikeres működése kiáltó kontraszt volt az Alapító egyre növekvő nehézségei mellett. Ezt az Alapító nehezen viselte és az Alapítvány működésében akadályokat támasztott. Megmentendő az elért eredményeket előbb a titkár majd később az elnök is lemondott. [Megjegyezzük, hogy az Alapítvány más programmal és vezetőséggel azóta is működik.]

A korábbi titkár és az alapítványi rendezvényeken összeforrott szakmai társaság új tudományos klubbot alakított. A hazai jogi szabályozás miatt a legelőnyösebb jogi forma az Egyesület, ezért megalakították az Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesületet (ERFATÁRS) [eredeti nevén Faipari Innovációs Társaság]. Az 1999 dec.14.-én alapított egyesületet hosszadalmas jogi eljárás után 2002. aug.12.-én a bíróság bejegyezte. Úgy érezzük, hogy az Alapítvány alapító eszmeiségét tovább tudjuk vinni az új keretek között.

Miután az alapítás leglényegesebb motiváló oka az önálló szakmai gondolatok befolyásolástól mentes szak fórumának kialakítása volt ezért „szellemi műhely”-ünket alapvetően meghatározza a tagság gondolati és cselekvési szabadsága.

Az elmúlt évek során Társaságunk klasszikus klubként működött, betartva természetesen a törvény szabta kereteket. E klubélet során számos egyéni kezdeményezést vittünk sikerre elsősorban szakmai konferenciák szervezése és szakkonferenciákon történt aktív részvétel formájában. Korábban készült néhány szakmai előterjesztés is, de ezekkel sikertelenül próbáltuk a döntéshozók véleményét befolyásolni.

2006-tól munkákba nem csak tagjaink vesznek részt. Sikerült nyitnunk a széles értelembe vett szakmai közönség felé. Így együttműködésben több nemzetközi pályázatban vehettünk részt. Napjainkra kikristályosodott négy fő tevékenységi területünk:

* hazai és külföldi szakkonferenciák szervezése és azokon aktív részvétel

* az indokínai térség erdészetének, faiparának és környezetvédelmének megoldandó problémáiban történő szakmai-tudományos részvétel

* sokoldalú szakmai együttműködés a szlovák tudományos partnerekkel

* SELMEC KINCSE® elektronikus könyvtár megalkotása, fejlesztése és működtetése

Egyesületünk tagjai technikusi és/vagy egyetemi oklevéllel rendelkeznek. A tagság egy része már nyugdíjas. Valamennyien szakmánkban vagy szakmánk határterületein dolgozunk, ill. dolgoztunk. Tapasztalataink segítenek az új gondolatok felkarolásában és megvalósításában.